NAVIGACE
Je váš komín v dobré kondici? Hrubá stavba Stavba domu 

Je váš komín v dobré kondici?

  Nejde jen o pouhou prevenci vzniku požáru, zanedbaný komínový systém může mít za následek další negativní vlivy na obyvatele a na celou stavbu. Nedostatečný tah, usazování sazí a další neduhy starších komínů znamenají vážné riziko. Čištění je základ Je jedno, zda vlastníte nejmodernější variantu nebo má váš komín již řádku topných sezon za sebou – vždy musíte jej musíte správně udržovat. Pravidelné čištění je absolutní základ, který nesmí být zanedbáván. Mělo by se provádět nejen kvůli vlastní bezpečnosti, ale i proto, že je zakotveno v našem právním řádě. Konkrétně se…

Čtěte více
Co bychom měli vědět o komínech? Hrubá stavba Stavba domu 

Co bychom měli vědět o komínech?

Druhy komínů Komíny dělíme na jednotlivé a sdružené. Pro bytové domy jsou sdružené komíny samozřejmostí. Ceny různých paliv se ale v poslední době neustále mění. Odborníci proto doporučují stavbu víceúčelových sdružených komínů i pro běžné rodinné domy. V případě, že se rozhodneme změnit způsob vytápění, ušetříme značné prostředky a spoustu starostí. Také lze rozlišovat komíny jednovrstvé a více-, zpravidla trojvrstvé. Jednovrstvé, jsou všechny historické komíny až téměř do osmdesátých let minulého století. Většinou bývají zděné z keramických cihel spojovaných maltou a mívají pravoúhlé průduchy. Nepropustnost kompaktního tzv. jednovrstvého komínu je plně závislá…

Čtěte více
Zasíťování pozemku Hrubá stavba Stavba domu 

Zasíťování pozemku

Pokud by totiž v blízkosti vašeho nově postaveného rodinného domu nebyla možnost připojit se na tyto inženýrské sítě, mohla by se stavba vašeho domu ve finále značně prodražit. V takovém případě by bylo lepší zauvažovat o koupi jiného pozemku, tedy pozemku, na jehož hranici se již inženýrské sítě nácházejí. Stav přípojek ověřte ještě před podpisem kupní smlouvy na pozemek Inženýrské sítě slouží k přivádění energie do vašeho rodinného domu, proto je velmi podstatné, abyste se při výběru lokality, tvaru a velikosti pozemku zaměřili také na to, zda se na ně budete moci napojit,…

Čtěte více
Hromosvod – ochrana proti úderu blesku Hrubá stavba Stavba domu 

Hromosvod – ochrana proti úderu blesku

Hromosvod, zvaný též bleskosvod, patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku.  Základem však je, abychom zvolili správný typ hromosvodu, a aby byl hromosvod dobře nainstalovaný. Pokud máte na domu funkční hromosvod, měl vy vás ochránit před přímým úderem blesku, ale také snížit vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů. Je instalace hromosvodu povinná? Výběr hromosvodu ovlivňuje celá řada skutečností – typ a sklon střechy, druh použité střešní krytiny, dále pak také velikost, výška a konstrukce stavby, na kterou bude hromosvod instalován. Použití hromosvodu není pro všechny majitele staveb povinné….

Čtěte více
Vybíráme střešní krytinu Hrubá stavba Stavba domu 

Vybíráme střešní krytinu

Co však udělat pro to, abychom měli nad hlavou takovou střechu, která vydrží po několik generací a nebudou s ní žádné problémy? Pečlivě si svůj projekt navrhněte a předejte ho do rukou odborníků. Střechu by vám měl navrhnout odborník Střechu si raději nechte navrhnout takovým odborníkem, pro kterého jsou návrhy střech jeho každodenním chlebem. U takového člověka máte jistotu, že se v dané problematice vyzná. V dnešní době máte dokonce i možnost zaslat firmě plány domu s podrobnostmi jakou byste si svou střechu přáli mít. Podle toho vám bude navržena…

Čtěte více
Světlovody k prosvětení temných koutů Hrubá stavba Stavba domu 

Světlovody k prosvětení temných koutů

Mezi častá temná zákoutí patří toalety, koupelny, či chodby, kde mnohdy nebývají žádná okna. Bylo by zajisté zbytečné svítit v těchto místnostech po celý den umělým světlem a utrácet tak zbytečně peníze za elektrickou energii. Světlovody vám pomohou tento problém vyřešit. Jak světlovody fungují? Jejich funkce je prakticky jednoduchá. Světlo ze střechy domu prochází speciální kopulí, kde má světlovod odrazivou vrstvu. To se dostane do difuzéru, který je umístěn na stropě místnosti, kterou je třeba prosvětlit. Jednotlivé části světlovodu Stejně jako je tomu u jiných vybavení domu i světlovody jsou…

Čtěte více
Jak postavit krov rodinného domu Hrubá stavba Stavba domu 

Jak postavit krov rodinného domu

Stejně jako každou jinou část domu i střechu je nutno postavit podle příslušného nákresu. Než  však položíte zvolenou střešní krytinu, musíte mít postaven krov. Krov je nosná konstrukce střechy. Jeho velikost je ovlivněna velikostí stavby, rozpětím, sklonem a tvarem střechy. Pokud chcete využít podkrovní prostor k bydlení, musí být zajištěn bezproblémový pohyb. Krov musí být jednodušší, než tomu bývalo u dřívějších staveb, kdy část půdy nebyla průchozí. Skladba krovu Krov může být postaven ze dřeva, kovu, železobetonu či kombinací materiálů. Vždy se bude skládat z prvků vodorovných, šikmých a svislých. Dalšími pojmy,…

Čtěte více
Jaké funkce má komín a z čeho se skládá? Hrubá stavba Stavba domu 

Jaké funkce má komín a z čeho se skládá?

Funkce komína Hlavní funkci komína zná každý, je jí odvod kouře mimo dům. Každý někdy pocítil účinky kouře ze špatně táhnoucích kamen anebo při nežádoucím směru větru u táboráku. Nejzřetelněji vnímáme působení CO2, vyvolává slzení a dráždí ke kašli. Ale některé daleko nenápadnější složky kouře mohou být pro člověka dlouhodobě škodlivé. A některé, zejména kysličník uhelnatý, nás mohou téměř okamžitě zabít. Složení kouře není vždy stejné, liší se podle látky, kterou spalujeme a podle teploty při které látka hoří. Právě kysličník uhelnatý vzniká zpravidla špatným spalováním uhlí nebo dřeva a…

Čtěte více
Střechy rodinných domů Hrubá stavba Stavba domu 

Střechy rodinných domů

Střechy lze dělit následovně: Šikmé střechy s rovinnými střešními plochami Střecha sedlová- je tvořena dvěma skloněnými plochami, jež se stýkají v hřebeni. Střecha pultová- tvoří ji pouze jedna skloněná střešní plocha. Střecha valbová- je tvořena čtyřmi skloněnými plochami, které se stýkají v hřebeni a v nárožích. Střecha polovalbová- je jiný typ valbové střechy, kde je zkráceno nároží. Okap jedné plochy je ukončen v jiné výšce, než okap vedlejší plochy. Střecha stanová- střešní plochy se stýkají ve vrcholu. Střecha mansardová- střešní plochy mají různý sklon, jsou umístěny nad sebou a větší sklon má spodní plocha. Střecha…

Čtěte více
Základová deska Hrubá stavba Stavba domu 

Základová deska

Na úplném začátku, před samotným budováním základů musí být na stavební parcele proveden geologický a radonový průzkum, aby mohla být vypracována projektová dokumentace základů. Pokud se vyskytne jakákoli anomálie, v projektové dokumentaci musí být vypracováno její řešení. Velmi důležitou součástí je protiradonová a hydroizolační ochrana. Protiradonová ochrana bývá součástí hydroizolačních pásů v podobě hliníkové vložky. Jak se staví základová deska? Skrývka ornice. Tuto kvalitní zeminu je nutno uložit na vhodném místě. Bude se hodit při konečné úpravě pozemku. Příprava prostoru, po kterém se bude pohybovat bagr, nákladní auto a mix. Vytýčení stavby…

Čtěte více