NAVIGACE
Základová deska Hrubá stavba Stavba domu 

Základová deska

Na úplném začátku, před samotným budováním základů musí být na stavební parcele proveden geologický a radonový průzkum, aby mohla být vypracována projektová dokumentace základů. Pokud se vyskytne jakákoli anomálie, v projektové dokumentaci musí být vypracováno její řešení. Velmi důležitou součástí je protiradonová a hydroizolační ochrana. Protiradonová ochrana bývá součástí hydroizolačních pásů v podobě hliníkové vložky.

Jak se staví základová deska?

 • Skrývka ornice. Tuto kvalitní zeminu je nutno uložit na vhodném místě. Bude se hodit při konečné úpravě pozemku.
 • Příprava prostoru, po kterém se bude pohybovat bagr, nákladní auto a mix.
 • Vytýčení stavby v souladu s projektovou dokumentací.
 • Výkopy základových pasů. Následuje ruční dočištění.
 • Montáž zemního pásku na úrovni základové spáry a provedení prostupů pro instalace. Správné umístění a utěsnění prostupů je nesmírně důležité, aby nedocházelo k promrzání hlavního přívodu vody.
 • Betonáž základových pasů, nejlépe do úrovně terénu. Instalace ocelové armatury umožní kotvení další části základů.
 • Po vytvrdnutí betonu se založí první vrstvy šalovacích tvárnic. Jejich správná svislá i vodorovná rovina usnadňuje následující práce.
 • Před navezením podkladních vrstev je nutno provést instalaci rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace, popř. dalších.

zakladova-deska-I

Zdroj: http://sherrisreadingjubilee.blogspot.cz | Stavba základové desky

 

 • Navážení a hutnění podkladních vrstev pod budoucí základovou deskou.
 • Položení armovacích sítí, které celou základovou desku zpevní.
 • Kontrola stavebním dozorem.
 • Po obvodu je nutno instalovat pevné bednění.
 • Zalití desky betonem.
 • Betonová deska musí vytvrdnout. Pokud je velké teplo, je nutno ji polévat vodou, aby se zamezilo vzniku velkých trhlin.
 • Položení hydroizolace. V dnešní době se nejčastěji používají asfaltové pásy s hliníkovou vložkou na ochranu proti nebezpečnému a karcinogennímu radonu.

Pokud je základová deska postavená správně a v rovině, výstavba nosných zdí a příček bude probíhat snadno a bez problémů.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE