NAVIGACE
Jak postavit krov rodinného domu Hrubá stavba Stavba domu 

Jak postavit krov rodinného domu

Stejně jako každou jinou část domu i střechu je nutno postavit podle příslušného nákresu. Než  však položíte zvolenou střešní krytinu, musíte mít postaven krov.

Krov je nosná konstrukce střechy. Jeho velikost je ovlivněna velikostí stavby, rozpětím, sklonem a tvarem střechy. Pokud chcete využít podkrovní prostor k bydlení, musí být zajištěn bezproblémový pohyb. Krov musí být jednodušší, než tomu bývalo u dřívějších staveb, kdy část půdy nebyla průchozí.

Skladba krovu

Krov může být postaven ze dřeva, kovu, železobetonu či kombinací materiálů. Vždy se bude skládat z prvků vodorovných, šikmých a svislých. Dalšími pojmy, se kterými je dobré se seznámit, jsou:

 • Vaznice
 • Pozednice
 • Krokev
 • Vazný trám
 • Hambalek
 • Kleštiny
 • Sloupek
 • Věšák
 • Zavětrování

Vaznice jsou vodorovné trámy probíhající krovem podélně. Podpírají krokve. Vaznice je umístěna v hřebeni, ve dvou třetinách výšky krovu a při jeho úpatí (pozednice). Vaznice nesou krokve.

Krokev je šikmý prvek krovu nesoucí střešní latě.

Vazný trám (vazník) se nepoužívá tam, kde se předpokládá podkrovní bydlení.

Hambalek je vodorovný trám spojující dvě protilehlé krokve v hambalkové soustavě krovu. Je uložen minimálně ve výšce dvou metrů, aby se pod ním dalo chodit. Dělí krokve v poměru2:1

Kleštiny jsou párové prvky zpevňující pár krokví ve výšce hambalku. Nejčastěji se používají dvě prkna, jež se připevní ke krokvím ze stran.

Sloupek je svislý trám podepírající hambalek.

Věšák je svislý prvek, jež nalezne uplatnění v krovech větších rozpětí.

Zavětrování slouží ke zpevnění krovu zvláště v podélném směru. Používají se krátké trámky šikmo rozepřené mezi sloupky a vaznicemi.

Základní typy krovů vaznicové soustavy

 • Krokevní krov- nemá jalové vazby. Všechny vazby mají hambalek nebo kleštiny. Není zde vazný trám, ani sloupky. Tento typ krovu se hojně využívá právě pro možnost obytného využití podkroví.
 • Stojatá stolice- je nejběžnější krov starých českých staveb. Vhodný i pro velmi široké stavby.
 • Ležatá stolice- dnes se již téměř nepoužívá, stavba krovu je velmi náročná na řemeslné zpracování. Výhoda ležaté stolice spočívá v přenesení zatížení blíže k nosné zdi, čímž dochází k menšímu namáhání vazného trámu.

jak-postavit-krov-rodinneho-domu-I

Zdroj: http://themaisonette.net | Krov rodinného domu

Jak získat, či postavit kvalitní krov rodinného domu?

Nabízejí se dvě možnosti:

 • Krov si budete stavět sami s pomocí minimálně dvou statných mužů. Seznámíte se se všemi tesařskými pojmy, nakoupíte vhodný materiál. Budete měřit, řezat (nejlépe motorovou pilou), dlabat, skládat a pokládat trámy přesně podle nákresu tam, kde mají být. Nebude to jednoduché, ale jistě se najde mnoho mužů, kteří postavení krovu berou jako výzvu. Práce se dřevem je baví. Krov svého domu postaví kvalitně, rychle. Pokud si na tuto práci troufáte a povede se vám, ušetříte několik tisíc korun za tesaře.
 • Seženete šikovného tesaře, nebo ještě lépe dva, kteří se stavbami krovů mají dlouhodobé zkušenosti. Poradí vám při nákupu vhodných trámů, dokážou si je důkladně změřit, nařezat, sestavit a položit tak, jak to má správně být. Krov jim pod rukama poroste rychlostí přímo zázračnou. Do dvou dnů může být hotovo a vy budete moci pokládat střešní krytinu. Peníze, které tesaři zaplatíte, se vám vrátí v kvalitě krovu vaší budoucí střechy.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE