NAVIGACE
Přírodní stavitelství Inspirace Inspirace bydlení 

Přírodní stavitelství

Nezáleží jen na stavbě a likvidaci, ale i na tom, jak je při výrobě materiálů zatěžováno životní prostředí. Nejoblíbenějšími materiály pro přírodní stavitele se tak stávají především dřevo, nepálené cihly, ale i sláma. Ta byla po mnoho století opomíjena a nyní se její popularita navrací díky lidem, kteří chtějí chránit životní prostředí.

Používané materiály

Na přírodní stavby se používá několik druhů materiálů najednou. Z každého z nich se pak využijí jeho přednosti. Jako základ domu poslouží kámen. Pro nosnou konstrukci se používá dřevo. Zdivo se vyrábí z nepálených cihel, omítka z hlíny. K obložení venkovních stěn se opět použije dřeva. Sláma nebo konopí slouží k izolaci a zateplení celého domu. Samozřejmě, že hotový dům se zahrnuje mezi úsporné.

Provoz

K vytápění se využívají výhradně obnovitelné zdroje. Teplo přeměněné ze slunečního záření, teplo z půdy, vzduchu nebo vody. Dokonce je i pamatováno na to, aby i toalety splňovaly ekologické požadavky. Klasická splachovací toaleta je jedním z největších spotřebovatelů vody. Proto se v případě „ekobydlení“ využívají ekotoalety – toalety, které ke svému provozu nepotřebují ani kapku vody a jejich „odpad“ se dále využívá jako kompost. Klasické toalety jsou tedy kvůli svému obrovskému plýtvání, pro ekologické bydlení, nemyslitelné. Případná likvidace domu by měla být pro přírodu co nejméně zatěžující. Všechny materiály musejí být recyklovatelné. Při stavbě domu by mělo být použito co nejméně těch uměle vyrobených.

Výhody

Prostředí těchto staveb poskytuje zdravé klima. Výhodou je i to, že se stavějí v klidných lokalitách plných zeleně. Díky maximálnímu využívání přírodních zdrojů za provoz skoro nic nezaplatíte. A to je u úsporných domů jednou z podmínek.

Kde získat více informací

Naštěstí nejsou takovíto stavitelé žádná velká vzácnost. Ekobydlení navíc získává stále více příznivců, především kvůli úsporám financí za energie a zdravému prostředí. Po celé České republice se pravidelně koná mnoho seminářů a wokrshopů o ekobydlení a ekologii obecně. Na internetu se na tuto problematiku specializuje celkem dost webových stránek. Zde je pár příkladů: ekovesnice.cz, ekodum.ecn.cz, enviweb.cz. Zde najdete informace také o všech chystaných veletrhů, workshopů a seminářů, na kterých se můžete dozvědět více od přímo od specialistů.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE