NAVIGACE
Hromosvod – ochrana proti úderu blesku Hrubá stavba Stavba domu 

Hromosvod – ochrana proti úderu blesku

Hromosvod, zvaný též bleskosvod, patří mezi nejdůležitější ochranné prvky proti úderu blesku.  Základem však je, abychom zvolili správný typ hromosvodu, a aby byl hromosvod dobře nainstalovaný. Pokud máte na domu funkční hromosvod, měl vy vás ochránit před přímým úderem blesku, ale také snížit vliv nepřímých úderů blesku do jiných objektů.

Je instalace hromosvodu povinná?

Výběr hromosvodu ovlivňuje celá řada skutečností – typ a sklon střechy, druh použité střešní krytiny, dále pak také velikost, výška a konstrukce stavby, na kterou bude hromosvod instalován. Použití hromosvodu není pro všechny majitele staveb povinné. Hromosvod musí být umístěn na stavbě, ve které by mohl blesk ohrozit větší počet lidí nebo způsobit velké škody. Jedná se většinou o průmyslové objekty, nemocnice nebo velké obytné domy.  Majitelé rodinných domů si o umístění hromosvodu na střechu rozhodují sami.

Co je součástí hromosvodu?

Součástí každého hromosvodu je vždy jímač, svod a uzemnění. Jímače jsou tyče vyrobené ze silného drátu o průměru kolem jednoho centimetru a o délce do 60 cm. Hlavním úkolem jímače je zachycování výboje nad rodinným domem nebo jinou stavbou. Svody pak slouží ke svedení případného výboje do země. Svody mohou být na domu buď viditelné, nebo skryté pod omítkou. Počet svodů se odvíjí od velikosti obvodu celé stavby. Uzemnění neboli uzemňovací soustava hromosvodu pak neutralizuje napětí svedené svodem do země. Cílem uzemnění je to, aby nedošlo k poškození konstrukce a rozvodů uvnitř stavby a s tím související ochrana před požárem a případným úmrtím osob, nacházejících se uvnitř objektu.

hromosvod-ochrana-proti-uderu-blesku-I

Zdroj: growingleaders.com | Hromosvod na střeše rodinného domu

Instalaci a revizi hromosvodu přenechejte raději odborníkům

Pozor však na to, že nefunkční hromosvod není v podstatě žádný hromosvod. Pro vás, jako majitele domu to znamená, že je zapotřebí provádět pravidelnou revizí hromosvodů a udržovat ho následně v dobrém stavu. Stejně tak neodborná instalace hromosvodu může napáchat v případě zasažení bleskem veliké škody. Elektrický výboj by totiž mohl být sveden namísto do země do kontrukce nebo elektroinstalace domu a způsobit vážné škody na zdraví obyvatel a samozřejmě i na majetku.

Revize hromosvodu

Revize hromosvodové soustavy by měla být prováděna pravidelně každých pět let. Důvodem je nejen ochrana vašeho zdraví a vašeho majetku, ale také to, že v případě, že by do vašeho domu blesk opravdu uhodil a vznikly v něm nějaké škody, pojišťovna by vám v případě prošlé revize nemusela škodu vůbec proplatit, přestože byste proti úderu blesku pojištěni byli. Technik, kterého si na revizi bleskosvodu objednáte musí mít licenci. Cena revize hromosvodu se pohybuje okolo jednoho nebo dvou tisíc korun, závisí vždy na rozsahu revize a na velikosti domu. Doporučujeme všem, aby na pravidelné revizi nešetřili.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE