NAVIGACE
Co bychom měli vědět o komínech? Hrubá stavba Stavba domu 

Co bychom měli vědět o komínech?

Druhy komínů

Komíny dělíme na jednotlivé a sdružené. Pro bytové domy jsou sdružené komíny samozřejmostí. Ceny různých paliv se ale v poslední době neustále mění. Odborníci proto doporučují stavbu víceúčelových sdružených komínů i pro běžné rodinné domy. V případě, že se rozhodneme změnit způsob vytápění, ušetříme značné prostředky a spoustu starostí.

Také lze rozlišovat komíny jednovrstvé a více-, zpravidla trojvrstvé. Jednovrstvé, jsou všechny historické komíny až téměř do osmdesátých let minulého století. Většinou bývají zděné z keramických cihel spojovaných maltou a mívají pravoúhlé průduchy.

Nepropustnost kompaktního tzv. jednovrstvého komínu je plně závislá na statice stavby, veškeré sebemenší pohyby a sesedání domu způsobují v komínové stěně praskliny, které často zasahují až do samotného průduchu. Těmito spárami pak pronikají z komína do interiéru saze a nebezpečné plyny.

Opravy prasklin z venku jsou obtížné a nikdy neřeší problém zcela. Pro stavbu klasického zděného komínu už prakticky neexistuje žádný rozumný důvod.

U moderních třívrstvých komínů je celistvost průduchu poměrně nezávislá na komínovém plášti a případná drobná narušení pláště způsobená staticky nevinnými pohyby budovy se nemusejí odrazit na funkci průduchu. Plášť se staví z dutých broušených tvarovek pomocí stavebního lepidla. Tvarovky jsou drážkované a umožňují velice přesné zdění.

Když dosáhne stavba pláště určité výšky o něco přesahující délku vložky, obkládáme vnitřní stranu tvarovek tepelnou izolací, do které pak zasuneme průduchovou vložku. Komíny jsou výrobci dodávány jako stavebnice dle požadované výšky, na několika paletách, s podrobným návodem na stavbu.

Stavbu celého komínu zvládneme i sami a jeden člověk s ní může být hotov za den, nejdéle za dva. Pouze bychom si měli zajistit revizi od koncesovaného kominíka před uvedením do provozu.

Jaký komín vybrat?

Na českém trhu jsou oblíbené výrobky firem HELUZ http://heluz.cz/ a Schiedel http://www.schiedel.cz/. Tato značky jsou zárukou kvality a špičkové technologie.

Moderním hitem jsou nerezové tzv. bezplášťové komíny. Můžeme je přirovnat k holým průduchovým vložkám nebo kouřovodům, ve skutečnosti jsou třívrstvé jako ostatní moderní komíny. Vrchní vrstva, komínový plášť je vyrobena z nerezového plechu, uvnitř bývá nerezová vložka oddělená od pláště vrstvou izolace. Na pohled ale vypadají jen jako kovové trubky širšího průměru s lesklým kovovým povrchem anebo s grafitovým designem ve stylu kalené oceli.

Mají řadu skvělých vlastností, jsou lehké a nikterak neovlivňují statiku budovy. Lze je snadno namontovat do již hotového domu. Jsou mnohem levnější než klasické komíny a jejich rekonstrukce, výměna, přemístění nebo odstranění je oproti zděným komínům hračkou.

Můžeme je umístit k nosným stěnám i příčkám, můžeme je vést vně budovy zavěšené na fasádě a mohou dokonce procházet i středem místností, pokud se například rozhodneme umístit nebo i zavěsit krb doprostřed haly.

Ale přece jen nesou ještě punc nevyzkoušených a dlouholetou praxí neprověřených novinek a nelze dnes s jistotou říci, jak se osvědčí. Zatím je také vnímáme jako zábavný designový prvek ale kdo ví, co bude, až se nám okoukají.

Jak naložit se starým komínem?

Pokud vlastníme starší jednoplášťový komín, snadno se může stát, že jej revizní technik označí za nevyhovující. Důvodem nemusí být jen jeho netěsnost ale například také potřeba zvětšit průměr komínového průduchu podle výkonu topidla a používaného paliva.

Zachovalý, staticky pevný komín lze pro další používání upravit frézováním. Tuto činnost dnes provádí velká část kominíků. Fréza je vlastně otočná hlavice vybavená po stranách brusnými řetízky z tvrzené oceli. Délkou řetízků se dosahuje požadovaného průměru otvoru. Hlavice se spouští se do průduchu podobně jako nástroje na čištění.

Pokud je komín rovný, neodchyluje se od svislého směru (ať už záměrně nebo vlivem statických poruch) lze z obvodové 15 cm široké cihly odfrézovat až 5 cm, to znamená, že ze čtverce o straně menší než 15 cm dostaneme kruh o průměru až 25 cm.

Před frézováním je samozřejmě nutné všechna vyústění komínového průduchu pečlivě zaslepit. Drť z rozemletých cihel následně vybíráme u paty komína vybíracím otvorem.

Celý proces včetně izolace a vyvložkování upraveného průduchu zvládnou kominíci za den.

Náklady na celou rekonstrukci jsou samozřejmě závislé na výšce komínu, požadovaném průměru průduchu, typu materiálu, který si zvolíme pro izolaci a vyvložkování a od množství a typů dalších doplňků jako jsou dvířka vybíracích otvorů, kouřovody atd. Rámcově lze říci, že za celkovou rekonstrukci komínu běžného rodinného domu si firmy účtují částku okolo 40 tisíc korun. Zvolíme-li si keramické vložkování, můžeme na rekonstruovaný komín získat záruku 30 let.

 

Údržba komínů

Stejně důležitá jako správná konstrukce je i pravidelná údržba a odborná kontrola bezpečnosti komínů.

Údržbu komínu upravuje NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv – http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/10-091.htm.

Pro běžný rodinný dům norma předepisuje pravidelné čištění dvakrát do roka pro komíny využívané sezónně a třikrát do roka pro komíny využívané celoročně. Odbornou kontrolu stanoví vyhláška jedenkrát za rok. Čištění můžeme provést sami svépomocí.

Při revizi musí kominík vyplnit předepsaný formulář a vážnější nedostatky, které „bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, a nelze je odstranit na místě“ je povinen ohlásit hasičům nebo stavebnímu úřadu příslušného regionu.

Situace, že by dnes někdo chodil od domu k domu a nechával si předložit potvrzení o revizi komína a případně hned sázel pokuty, dnes pravděpodobně nehrozí. Špatný stav komínů v Čechách je toho jasným dokladem. Musíme ale počítat s tím, že škody zapříčiněné havárií komína bez platné revize bude pojišťovna hradit jen velmi nerada. Taková událost ovšem může být i sama o sobě dost nepříjemná.

Nikterak neobvyklou nehodou u špatných a nedostatečně čištěných komínů, bývá komínový požár. Saze zanesené v komíně se prudce vznítí, a protože jde o téměř čistý uhlík, vytvoří v komínovém průduchu teplotu dosahující až 1 300 oC. V takové situaci záleží na době hoření a mnoha dalších okolnostech, co takový žár způsobí.

Kvalitní keramické cihly by měly vydržet, jsou-li suché, horší už je to s maltou a zejména veškeré části zdiva vystavené vlhkosti začnou pukat. Vzniklými skulinami žár sálá z komínu ven. Teď už záleží jen na tom, v jaké blízkosti od komínu jsou umístěny dřevěné střešní prvky, nábytek a jiné hořlaviny.

Pro samovznícení suchého dřeva postačí teplota jen 300 oC. Samozřejmě také plyny, unikající ze spár komínu mohou být nebezpečné, často obsahují i smrtící kysličník uhelnatý. V takové situaci je nejlepší budovu co nejrychleji opustit a přivolat hasiče.

V žádném případě se nedoporučuje neodborné hašení. Hašení vodou by mělo za následek příliš prudké ochlazení a roztrhání zdiva, v horším případě i explozi komína vznikem velkého množství páry. K hašení se doporučuje použít suchý písek, ale ke komínovému ústí, které je místem největšího žáru, je třeba se přibližovat s největší opatrností.

V horším případě může vyhořet celý dům, ale také se někdy stává, že se celá událost obejde bez příliš viditelných následků. Poškození samotného komína požárem sazí ale bývá tak jako tak značné, ať už je na pohled patrné nebo není. Provozovat dále takový komín bez důkladné revize a opravy je už opravdový hazard.

Ale i za normálního poklidného provozu nám může být poškozený nebo zanesený komín nebezpečný. Škodlivé látky a plyny mohou vnikat do interiéru prasklinami v komínovém plášti nebo se vracet topným tělesem. Uniká-li z komína kysličník uhličitý, určitě to poznáme. Díky rozdílným vlastnostem a nestejné hmotnosti různých složek kouře mohou z komína unikat do domu právě ty méně nápadné, ale o to nebezpečnější plyny.

Všímejme si takových maličkostí jako například vlhkost anebo černání omítky v okolí prasklin na komínovém plášti, nerovnoměrná teplota povrchu pláště, zhoršení funkce topidel. To vše může signalizovat problémy s komínem. Vyhovět liteře zákona a nechat komín zkontrolovat revizním technikem také občas nemůže škodit.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE