NAVIGACE
Nahlížení do katastru nemovitostí Nemovitosti Reality 

Nahlížení do katastru nemovitostí

Nahlížení do katastru nemovitostí může využít každý, kdo má potřebu vyhledat podstatné informace o parcelách, stavbách, bytových jednotkách či stavebním řízení. Nahlížení do katastru nemovitostí je zdarma. K informacím v něm obsaženým se může dostat každý, kdo má přístup k internetu. Do této „databáze“ se nemusíte ani registrovat.

Pomocí této internetové aplikace může každý snadno zjistit, kdo je vlastníkem určitého pozemku nebo bytového či nebytového prostoru. Dále je možno z katastru nemovitostí zjistit, zda na dané nemovitosti nevázne nějaké věcné břemeno nebo zástavní právo.

Přestože je nahlížení do katastru nemovitostí pro celou řadu uživatelů velmi užitečné, nemusí však uspokojit úplně každého. Z této aplikace není možno získat například výpis z katastru nemovitostí, jako tomu bývá na klasickém úřadu.

A jak takové vyhledávání v katastru nemovitostí funguje?

Pokud chcete například vyhledat nějakou vámi zvolenou parcelu, zadáte si do vyhledávání URL adresu webových stránek určených pro nahlížení do katastru nemovitosti – http://nahlizenidokn.cuzk.cz, zvolíte příslušnou záložku, v tomto případě Vyhledání parcely a pak už jen vyplníte příslušný formulář. Zadáte tedy název obce a kód katastrálního území. Stačí předvyplnit začáteční písmena vámi vyhledávaného území a systém vám už nabídne varianty, ze kterých můžete vybírat. Na konci formuláře pak ještě vyplníte, zda se jedná o stavební parcelu nebo pozemkovou parcelu, zadáte její parcelní číslo a můžete hledat. Stejně tak postupujete i v případě vyhledávání dalších typů nemovitostí (stavba či bytová jednotka) nebo v případě vyhledávání stavebního řízení.

nahlizeni-do-katastru-nemovitosti-I

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz | Vyhledávání parcely

Vyhledávání stavebního řízení

Vyhledávání stavebního řízení většinou využívají noví majitelé pozemků a nemovitostí. V případě, že hledáte tuto informaci, musíte nejprve vybrat ze třech možností vyhledávání řízení, tzn., že zvolíte možnost, zda chcete vyhledat a zobrazit informace o jednom řízení nebo seznam řízení podle data přijetí nebo seznam řízení podle čísla řízení. Následně zvolíte pracoviště, které řízení zahájilo, typ řízení (Vklad, Záznam, Geometrický plán, Podací deník), vyplníte číslo řízení a pak už můžete nechat databázi vyhledat vámi požadované informace.

Mapa katastráního území, List vlastnictví

V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí si také můžete nechat zobrazit mapu příslušného katastrálního území nebo list vlastnictví známý pod zkratkou LV. S vyobrazenou mapou pak můžete na svém počítači dále pracovat, můžete si přepínat mapové podklady, nastavit grafické a číselné měřítko, mapu přiblížit nebo oddálit. Záleží už jen na vás, s jakými údaji chcete dále pracovat. I vyhledávání v listu vlastnictví funguje v katastru nemovitostí na stejném principu, jako vyhledávání ostatních údajů. Opět zadáte název nebo kód obce, název katastrálního území a číslo LV a dostanete se k potřebným informacím. Pokud neznáte číslo listu vlastnictví, vyhledáte si nemovitost, která je na hledaném listu vlastnictví zapsaná a následně se pomocí odkazu dostanete na požadovaný LV.

Tím však možnosti nahlížení do aplikace Katastr nemovitostí nekončí.  Můžete zde najít i Srovnávací sestavení, Statistické údaje k danému území, Územní identifikaci dané oblastí, a mnoho dalšího.

nahlizeni-do-katastru-nemovitosti-II

Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz | Další možnosti aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE