NAVIGACE
Nový občanský zákoník mění podmínky ve světě realit Nemovitosti Reality 

Nový občanský zákoník mění podmínky ve světě realit

Výhody pro nájemce i pronajímatele

Změny, které nový občanský zákoník přináší, zlepší postavení jak nájemců, tak pronajímatelů. Novinkou, kterou ocení obě strany a která výrazně usnadní pronájem domu nebo bytu, jsou například nové požadavky na podobu nájemní smlouvy.
Aby byla platná, bude nově stačit, když na ní bude uvedeno pouze to, že se jedná o nájemní smlouvu, co je předmětem nájmu a bude jasně určen nájemce a pronajímatel.

Posílená práva nájemců

Počínaje lednem 2014 získají nájemci bytů hned několik nových pravomocí. Mezi ty nejvýraznější patří možnost podnikat v pronajatém bytě, aniž by vám k tomu dal jeho majitel předem souhlas. Část pronajímaného bytu (pokud v něm trvale bydlíte) také můžete bez souhlasu majitele pronajmout třetí osobě.
Jednodušší bude i chov domácích mazlíčků. Ani v tomto případě nebude povolení majitele bytu nutné. Ovšem platí podmínka, že zvíře nijak nenaruší nastavené standardy a poměry v domě. Například zvýšené náklady na úklid společných prostor musí v tomto případě uhradit majitel zvířete.

Nemusíte čekat na majitele

Nové pravomoci má nájemce i v případě ochrany svého nájemního práva. „Pokud vás například vytopí soused, můžete po něm chtít opravu či finanční kompenzaci i jako nájemce, a nemusíte už čekat, až to zařídí majitel bytu. Tato změna například značně urychlí řešení situace, kdy vlastník bytu žije v zahraničí,“ vysvětluje novinky Jan Zachystal z realitní kanceláře RE/MAX Alfa.

Posílená práva pronajímatelů

Občanský zákoník však vychází vstříc i druhé straně – vlastníkovi bytu. Dnes je vypořádání se s neplatícím nájemcem velmi obtížné, neboť výpověď z nájmu s 3 měsíční výpovědní lhůtou lze dát až po 3 měsících bez placení.
V budoucnu se ale celý proces zjednoduší a po uplynutí 3 měsíců bez zaplacení bude možné dát nájemci okamžitou výpověď a požadovat co nejrychlejší odevzdání bytu.
Také ten nájemce, jenž zvlášť závažným způsobem porušuje své povinnosti, může dostat výpověď bez uvedení důvodu. Pronajímatel v takovém případě už nebude potřebovat rozhodnutí soudu a zároveň nebude muset nájemci poskytnout adekvátní bytovou náhradu.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE