NAVIGACE
Chodníčky v zahradě Architektura zahrady Zahrada 

Chodníčky v zahradě

Základní požadavky na zahradní chodníčky

Většina zahradních chodníčků je čistě účelová a proto je potřeba, aby byly především pohodlné a bezpečné. Jejich povrch by tedy neměl být příliš nerovný a ani ve vlhku by neměl být kluzký. Jestliže se jedná o cestu, po které bude chodit více lidí, je důležité pamatovat na její dostatečnou šířku. U účelově zřízených přístupových chodníčků platí důležité pravidlo – pokud možno by měly vést přímou cestou k danému cíli a neměly by obsahovat nadbytečné křivky. Jinak si totiž stejně budete cestu zkracovat a chodníčky ztratí svůj význam. U chodníčků, které mají spíše okrasný charakter, nebo nejsou tak frekventované, můžete využít křivky, které ve výsledku působí velmi esteticky.

Umístění chodníčků

U větších zahrad můžete naplánovat více chodníčků a můžete zde navíc kombinovat chodníčky rovné a obloukové, případně klikaté. Dosáhnete tím i optického oddělení jednotlivých částí pozemku. U malých zahrad ale buďte s přístupovými chodníčky opatrní. Mohly by totiž plochu zahrady zbytečně narušovat a tím i opticky zmenšovat. V těchto případech je možné souvislou cestu nahradit jednotlivými plochami, které směřují k danému cíli. Jestliže máte zahradu mírně svažitou, může chodníček lehce stoupat nebo klesat. K překonání větších terénních nerovností je ale potřeba využít schody nebo terénní stupně.

chodnicky-v-zahrade-I

Zdroj: http://www.yardmasterslandscapes.com | Betonový zahradní chodník

 

Šířka zahradních chodníčků

Rozměry chodníčků by měly vycházet zejména z toho, o jak frekventované cesty se jedná. Tam, kde se obvykle pohybuje jen jeden člověk, stačí šířka 60 až 70 cm. Jestliže se ale na cestě budou často potkávat dvě či více osob, měl by mít chodníček šířku 120 až 150 cm. V malých zahradách volte šířku na dolní hranici těchto rozměrů, ale na větších zahradách dopřejte chodníčkům patřičný prostor.

 

Materiál pro zahradní chodníčky

K vybudování zahradních chodníčků se nejčastěji používají betonové dlaždice, přírodní kámen a nebo dřevo. Tyto materiály působí v zahradě nejestetičtěji. Můžete ale využít i litý beton, štěrk či mulčovací kůru (na málo frekventované cesty).

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE