NAVIGACE
Vnitřní zateplení ano nebo ne? Stavba domu Vnitřní zateplení 

Vnitřní zateplení ano nebo ne?

Obecně se zateplování budov velmi vychvaluje. V první řadě díky svému ekonomickému přínosu v oblasti vytápění. Ve druhé řadě také zvyšuje životnost stavby i její tržní hodnotu a také zlepšuje její vzhled. Také snižuje riziko vzniku plísní, udržuje optimální teplotu v budově jak v zimě, tak i v létě a podobně. To je především zásluha vnějšího zateplení, kdy se celá budova pokryje zateplovacím materiálem. Existuje i jiný typ zateplení a to je vnitřní. Má své zastánce, ale i odpůrce. U obou typů zateplení je však důležité, aby jej prováděl odborník. Zateplování svépomocí bez předešlého návrhu by mohlo přinést jen nežádoucí výsledky jako třeba plíseň nebo unikání tepla.

Výhody

Jednou z hlavních výhod je, že se tento typ zateplení může provádět za jakéhokoliv počasí. Pokud například uprostřed zimy pocítíte teplotní nepohodlí, nebude problém ho okamžitě řešit. Navíc při těchto řemeslnických pracích není užívání bytu nebo domu omezené. Dalším plusem je i nižší cena. V případě vnějšího zateplení musíte „obalit“ celý dům, u vnitřního zateplení se můžete věnovat jenom těm nejvíce problematickým místnostem nebo jedné bytové jednotce. Výhodou je také, že není nutná stavba lešení. Vše probíhá rychle a jednoduše.

vnitrni-zatepleni-ano-nebo-ne-I

Nevýhody

Při vnitřním zateplení hrozí riziko vzniku tepelných mostů a srážení páry. Tepelné mosty jsou místa v konstrukci, kterými uniká nejvíce tepla. Jejich vinou se tak zvyšují náklady na vytápění a klesá povrchová teplota na zdech, na kterých se pak sráží vodní pára. Tu jsou schopny propustit všechny druhy porézních materiálů. Takové podmínky napomáhají vzniku plísní a tak i zhoršení prostředí interiéru. To by mohlo způsobit vážné zdravotní potíže jeho obyvatel. Vliv na to má i absence vnějšího zateplení, kdy stěny zvenku promrzají. Zateplení domu zvnějšku má hlavní výhodu v tom, že jím chráněné zdivo nepromrzá a není vystaveno ostatním povětrnostním podmínkám, v podstatě tak budovu konzervuje a zvyšuje její živostnost.

Další nevýhodou vnitřního zateplení je, že přidání zateplovacího materiálu na vnitřní stěny zmenší plochu místnosti.

Když je vnitřní zateplení jediným možným řešením

S toutu situací se setkáte tam, kde není možné provést zatepelní vnější z různých důvodů – např. může se jednat o památkově chráněnou budovu, apod. I se svými negativními vlivy vyjmenovanými výše je pak vnitřní zateplení jediným možným řešením.

Před samotným zateplením je třeba si nechat odborníkem vypracovat návrh. Každý dům je jiný a každý má tak jiné požadavky. Jiné nároky bude mít cihlová zeď a jiné zase zeď betonová. Vypracování dobrého návrhu a následná kvalitní práce dokáže snížit veškerá výše jmenovaná rizika.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE