NAVIGACE
Povodně 2013 – Jak postupovat při hlášení škody? Finance Pojištění 

Povodně 2013 – Jak postupovat při hlášení škody?

Kde a jak škodu nahlásit?

V první řadě je zapotřebí nahlásit škodu, která vám povodněmi vznikla na klientskou linku vaší pojišťovny. Využívat můžete jednak speciálních bezplatných telefonických linek, které byly k tomuto účelu pojišťovnami zřízené, formulářů, které mají pojišťovny zveřejněné na svých webových stránkách či osobních návštěv na pobočkách. Hlásit můžete cokoliv, co vám velká voda zničila. Mezi nejčastějšími škodami jsou zatopené domy, sklepy, garáže, vyplavené či zcela poničené chaty, poškozené vnitřní vybavení domácností, vyplavené osobní automobily, atd. Škody, které letošní povodně napáchaly, jsou opravdu veliké.

Při ohlašování pojistné události si připravte následující informace:

  • Jméno, příjmení
  • Adresa
  • Číslo pojistné smlouvy / pojistných smluv
  • Místo vzniku pojistné události
  • Datum vzniku pojistné události
  • Seznam poškozených nebo zničeních věcí
  • Ostatní doklady (fotodokumentaci, pořizovací doklady, faktury za materiál a opravy…. ) doplníte později

Jak postupovat po hlášení pojistné události?

Po nahlášení vzniklé škody v pojišťovně vás bude kontaktovat likvidátor, který si s vámi domluví schůzku na místě hlášení škody. Škodu je zapotřebí hlásit co nejdříve po jejím vzniku. Na prohlídky je však možno přijít až po opadnutí vody. Teprve poté bude viditelné, jakou škodu velká voda ve vašich domovech napáchala. Pokud přijede technik ještě před tím, než začnete likvidovat škody a opravovat své nemovitosti, veškeré poškozené věci si sepíše sám a nafotí. Před tím, než však s opravami začnete,  se raději domluvte na postupu s vaší pojišťovnou. Každá pojišťovna má jiné podmínky a každý z vás má ve smlouvě sjednáno něco jiného. V případě, že by bylo možné začít s opravami ještě před příjezdem pracovníka pojišťovny, je zapotřebí zhotovit pro pojišťovnu fotodokumentaci vzniklých škod. Evidujte si také všechny náklady na materiál a práci, které na opravy vynaložíte.  Poškozené věci nikdy nevyhazujte. Dejte je někam stranou, dokud vás nenavštíví likvidátor. Likvidátor vám poradí, jak ve vaší situaci dále postupovat, co bude potřeba doložit pro pojistné plnění a za jakých podmínek vám bude moci pojišťovna vyplatit zálohu na pojistné plnění.  Záloha se vám bude určitě hodit na zahájení oprav a na překonání doby mezi vyplacením celé částky uznané pojišťovnou za náhradu škody. Doba vyplacení pojistného plnění bývá závislá na počtu hlášených pojistných událostí.

povodne-2013-jak-postupovat-pri-hlaseni-skody-I

Zdroj: www.water-damage-fort-lauderdale.com | Bydlení vyplavené velkou vedou

Evidujte si vše, co s pojistnou událostí souvisí

Pro urychlení vyřízení pojistného plnění si připravte seznam věcí, které vám velká voda zničila, informaci o tom, jak je daná věc stará a kolik stála. V případě, že máte doklady o pořízení daných věcí, je dobré je k žádosti o vyřízení pojistného plnění doložit. V případě, že si opravujete škody svépomocí, evidujte si veškeré náklady na materiál a práci. V případě opravy nějakou specializovanou firmou si nechte na fakturu detailně rozepsat veškerý materiál a rozsah práce. Pamatujte však na to, že ceny, za které materiál a práci pořídíte, musí odpovídat průměrným cenám v regionu, jinak pojišťovny proplatí jen jejich poměrnou část.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE