NAVIGACE
Jak rekonstruovat dům a využít dotace? Stavba domu Začínáme stavět 

Jak rekonstruovat dům a využít dotace?

Proč rekonstruovat?

Celková rekonstrukce staveb a bytů s sebou přináší celou řadu výhod, které se velmi brzo projeví. Důvody je možné shrnout do dvou, prvním důvodem je praktická část a druhým důvodem je estetická část. Praktické důvody většinou obsahují funkční vlastnosti domu, opravy jeho nedostatků, které většinou směřují ke zmenšení spotřeby energií a bezpečnosti domu Estetické jsou pak spojené s lepším vzhledem domu, novou fasádou, okny, dveřmi nebo střechou

Financování rekonstrukce

Otázka financí a velké finanční investice do rekonstrukce bytového či panelového domu jsou častým důvodem, proč k ní nakonec vůbec nedojde. Přitom možností jak zafinancovat rekonstrukci je několik.

 • vlastní prostředky
 • úvěr ze stavebního spoření
 • hypotéka nebo půjčka od státu
 • dotace

Dotace

Oblast rekonstrukcí je poměrně bohatá na čerpání nejrůznějších dotací. Dotace se vztahují především na revitalizaci bytových objektů a dosažení zateplení, výměnou oken a rekonstrukcí rozvodů nebo otopného systému. Často je možné čerpat dotace do takové míry, že se z klasického paneláku může stát pasivní dům, který je nízkoenergetický.

V současné době probíhá několik programů, ze kterých je možné čerpat dotace:

 • Nová zelená úsporám 2015
 • Úvěr 150

jak rekonstruovat dum a vyuzit dotace I

Nová zelená úsporám 2015

Program Nová zelená úsporám 2015 zaštiťující Ministerstvo životního prostředí je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí, úspora energie v konečné spotřebě a zvýšení kvality bydlení občanů ČR.

V rámci programu je možné žádat o zateplení obvodových plášťů a výměnu oken a dveří. Dále jsou podporované výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností. Žádost je možné podat na výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologické šetrné zdroje (kotel na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynový kondenzační kotel).

Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více bude snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je míra finanční podpory. Program se tak člení:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

jak rekonstruova dum a vyuzit dotace II

Úvěr 150

Úvěr 150 00 Kč pro mladé na opravy domů a bytů je určen mladým lidem do věku 36 let. Jedná se o program výhodných úvěrů na opravy a modernizace bytů a domů. Výše úvěru dosahuje do výšky 150 000 Kč na žadatele s úrokovou sazbou 2 % p.a. po celou dobu splácení, kdy doba splácení je 10 let. Žádat mohou jednotlivci i manželé na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví.

Úvěr lze využít na:

 • připojení k veřejným sítím
 • plášť budovy
 • rozšíření stávajícího bytu o další místnosti
 • opravu či vybudování WC, koupelny
 • pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů nebo vestavěných skříní
 • modernizaci interiéru

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE