NAVIGACE
Stavba domu svépomocí Stavba domu Začínáme stavět 

Stavba domu svépomocí

Co stavba domu svépomocí obnáší?

K rozhodnutí pustit se do stavby domu svépomocí člověka obvykle vede vidina toho, že ho stavba domu vyjde levněji, než kdyby si ho nechal postavit na klíč od odborné firmy. Tento předpoklad je samozřejmě v řadě případů správný, má to však několik ALE… Jestliže se chcete pustit do stavby domu svépomocí, rozhodně byste měli mít dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti výstavby, řemesel i stavebních materiálů. Pokud se totiž do stavby pustíte bez těchto znalostí, může se vám nakonec celkový rozpočet na stavbu domu svépomocí výrazně zvýšit. Pozitivem ale je, že nemusíte řešit kvalitu dodavatelské firmy nebo dávat pozor, aby vás při vaší jistě jinak ekonomické stavbě nepodvedla.

Cena stavby domu svépomocí se může prodražit

Při počítání toho, kolik Vás vyjde stavba domu svépomocí, nezapomínejte na to, že jestliže se budete pouštět i do prací, které neovládáte, bude jejich časová náročnost výrazně vyšší, než kdyby ji prováděl kvalifikovaný řemeslník. Často je tedy nasnadě otázka, jestli byste si ve své profesi za danou dobu nevydělali více peněz, než by Vás stálo zaplacení profesionála. Důležitým faktorem je také to, že profesionální stavební firma je plátcem DPH a proto může kalkulovat ceny materiálu bez DPH.

Kromě toho nezapomínejte, že na stavbu provedenou svépomocí se nevztahuje žádná záruka, takže případné opravy nedostatků budete muset financovat z vlastních zdrojů.

stavba-domu-svepomoci-I

Zdroj: www.stavba-domu.cz | Rodinný dům

Rozpočet stavby domu svépomocí

Před tím, než se rozhodnete pro stavbu domu svépomocí, byste si měli připravit podrobný rozpočet. Ten by měl zahrnovat náklady na veškerý potřebný materiál, ale i na provádění prací, které musí realizovat odborné firmy (plyn, elektroinstalace, voda, atd.). V rozpočtu pamatujte i na částku určenou na odborný dozor, který na stavbu prováděnou svépomocí musí dohlížet a ručit za to, že celá stavba bude provedena podle všech platných norem a předpisů. Stavební dozor pravidelně kontroluje kvalitu stavby i dodržování projektové dokumentace. Sjednání zodpovědné osoby vyžaduje i stavební úřad.

Dobře si propočítejte náklady

Před započetím stavby domu svépomocí si zjistěte možnosti jejího financování. Některé banky totiž neschválí úvěr, jestliže stavba není prováděna dodavatelskou firmou. Jiné banky naopak vycházejí klientům stavějícím svépomocí, vstříc. Pro tyto případy mají připravené speciální formuláře pro přípravu rozpočtu. Před tím, než si úvěr na stavbu domu svépomocí vezmete, si zjistěte všechny podmínky týkající se jeho čerpání a dobře si propočítejte celkovou výši úvěru. Během stavby se totiž obvykle zjistí, že se některé náklady navýší a bylo by velmi nepříjemné dostat se do situace, kdy byste celý úvěr vyčerpali ještě před dokončením stavby. Proto se obvykle vyplatí nastavit si úvěr o 20-25% vyšší, než je stanovený rozpočet. Řada bank za nedočerpání úvěrového rámce nepožaduje sankce.

Než se tedy rozhodnete, jestli se pustíte do stavby svépomocí, nebo si svůj dům necháte postavit na klíč, dobře zvažte veškeré možnosti, ceny a rozpočty, abyste svého rozhodnutí později nelitovali.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE