NAVIGACE
Izolace domu proti vodě a radonu Stavba domu Vnější úpravy 

Izolace domu proti vodě a radonu

Vlhkost v domě narušuje tepelnou pohodu. Vlhký vzduch nás nutí často větrat a tím se následně zvyšují náklady na topení. Velmi nebezpečný, ač neviditelný, je pro náš život v interiérech budov, radon. Obojí je třeba usměrnit, aby naše bydlení bylo zdravé.

Hydroizolace

Stavíte-li nový dům, je hydroizolace nezbytnou součástí podzemní části stavby. Část budovy pod zemí je namáhána nejen staticky, ale i vodou, někdy bludnými proudy, korozí a často pronikajícím radonem.

Opatření

Ideální je spojit hydroizolaci s izolací proti radonu odizolováním základů podle stupně rizika pronikání radonu.

Izolaci proti vodě u novostavby provedete asfaltovými pásy (IPA) doporučeným postupem. Voda tak nebude moci prostupovat směrem vzhůru do stěn vašeho domu, který bude naprosto suchý. Tyto asfaltové pásy mohou být potaženy hliníkovou fólií a tak současně izolují stavbu od vody i od radonu.

Pokud však máte starší dům, ve kterém vám voda narušuje zdivo, vzlíná, vytváří plísně, uvnitř místností je vlhké mikroklima, lze hydroizolaci provést několika způsoby.

izolace-domu-proti-vode-a-radonu-I

Zdroj: http://www.wflconstruction.com | Izolace domu proti vodě

Zásadní je, svěřit tyto práce odborníkům, kteří vyberou ten nejvhodnější způsob hydroizolace právě pro váš dům.

  • Stavební metoda spočívá například ve vložení hydroizolační vrstvy do proříznutých otvorů ve zdi.
  • Chemická hydroizolace se aplikuje do předem připravených injektážních vrtů.
  • Elektrofyzikální metoda využívá elektroosmózu. Vlhkost je pomocí elektrického napětí kladných a záporných elektrod stahována směrem dolů.

Radon

je plyn bez chuti, bez zápachu, chemicky netečný, který vystupuje na zemský povrch z horninového podloží a zamořuje budovy. Do našeho těla se dostává vdechováním. Usazuje se v plicích a jeho záření vyvolá změnu buněk na buňky rakovinné. Člověk pak onemocní rakovinou plic, aniž by byl kuřák. Radon se rozpouští nejen ve vodě, ale mnohem lépe ještě v organických látkách. Nejčastěji ho nalézáme v podzemní vodě. Pokud je tato voda používána jako pitná a užitková, dochází k uvolňování tohoto plynu uvnitř objektů do ovzduší např. při praní, sprchování, mytí. Je prokázáno, že Česká republika je radonem zamořena nejvíce z celé Evropy. To je způsobeno vysokým zastoupením vyvřelých hornin v našem geologickém podloží. Proto byla v r. 1991 vydána vyhláška č.76/91 Sb. O požadavcích na omezování ozáření z radonu a z dalších přírodních radionuklidů.

Opatření

Specializovaná firma na vyhledávání radonu detekuje radon v půdním vzduchu a u hotové stavby v jejím interiéru. Pro potřeby ochrany budov proti radonu se stanovuje tzv. radonový index pozemku. Podle výsledku radonového indexu vám pak navrhne opatření směřující k eliminaci výskytu radonu ve vašem domě, budoucím, čistávajícím. Existují dva způsoby ochrany před radonem.

  • Pasivní ochrana spočívá v položení speciálních protiradonových izolací do podlah a základových desek. Toto opatření je vhodné pro střední kategorii rizika pronikání radonu. V místech s nízkou kategorií rizika pronikání radonu se žádná opatření nevyžadují a neprovádějí.
  • Aktivní ochrana spočívá v trvalém odvětrávání všech místností pomocí ventilace. Tento způsob se využívá méně. Je sice velice efektivní, ale též energeticky a tudíž i finančně náročný.

V místech s vysokým rizikem pronikání radonu je vhodné zabezpečit budoucí dům navíc odvětráváním podloží pomocí speciálních trubek.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE