NAVIGACE
Jak probíhá kolaudace? Dokončení stavby Stavba domu 

Jak probíhá kolaudace?

Dnes se v nově upraveném stavebním zákoně s termíny „kolaudační řízení“ a „kolaudační rozhodnutí“, již nesetkáte. K využívání stavby vám stačí jen dostat takzvaný „kolaudační souhlas“. Není to však pokaždé zapotřebí. Například v případě rodinných domů stačí jen oznámit úřadu budoucí užívání stavby minimálně 30 dní předem.

Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka (nebo jiné osoby, která má od stavebníka danou plnou moc) stavební úřad. Je vyžadován u všech typů budov, u nichž nemůže vlastník ovlivnit jejich budoucí užívání. Tím jsou míněny například zdravotní či kulturní střediska nebo také obytné domy s nájemními byty.  K užívání rodinného domu vám stačí tuto skutečnost jen oznámit, jak již bylo uvedeno výše. Protože se podle stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti mohou budoucí uživatelé ovlivnit.

Postup při oznámení užívání nemovitosti

K tomu, abyste bez obav oznámili úřadu, že se chystáte bydlet ve svém domě, potřebujete dát dohromady tyto dokumenty:

  • stavební deník
  • revizní zprávy o vyzkoušení bezchybnosti komínů a všech sítí
  • revizní zprávy o instalaci hromosvodu
  • zprávy o výsledcích tlakových zkoušek
  • projektová dokumentace (nebo projekt o skutečném dokončení stavby, pokud proběhly nějaké změny)
  • doklad o vodotěsnosti žumpy

Na množství potřebných dokumentů mohou záviset například i vlastnosti pozemku, na kterém je nemovitost stavěna. Může se jednat o doklady o měření radonu a podobně.
Tyto všechny papíry dodáte na stavební úřad, který má od této doby třicetidenní lhůtu na vyřešení vaší žádosti. V průběhu této doby vás může navštívit úředník, který bude přímo na místě stavby zjišťovat, zda splňuje veškeré podmínky potřebné k jejímu trvalému užívání. V některých případech se může stát, že nemovitost nikdo z úřadu nenavštíví. Příklady z praxe však ukazují, že je to jen málo pravděpodobné a úřad většinou někoho na kontrolu pošle. O kladném vyřízení vaší žádosti se můžete dozvědět dvěma způsoby. Buď vám úřad zašle souhlas písemně, nebo vám  během třiceti dnů nedá vyrozumění o zákazu užívání.

jak-probiha-kolaudace-I

Zdroj: www.stavba-domu.cz | Zkolaudovaný rodinný dům

Zákaz užívání nemovitosti

Zákaz užívání nemovitosti vám může úřad dát na základě jejích nevyhovujících podmínek. Může se jednat například o zdravotní závadnost nebo i nějaké drobnosti, na jaké jste při stavbě jednoduše zapomněli. V případě potřeby malých úprav vám předchozí znění stavebního zákona vyhovělo lhůtou, za během které bylo možné tyto nedostatky odstranit. V nynějším znění to již není možné. Jelikož se jedná o kolaudační sdělení a ne rozhodnutí, nelze sem vkládat žádné dodatky a také vám není umožněno se proti této věci odvolat.  Proto je nutné si dávat při stavbě pozor a věnovat se i věcem, které se zdají být „zanedbatelnými“ drobnostmi.

Změny uvedené uvedené ve stavebním zákoně neplatí pro nemovitosti, které získaly stavební povolení před 1.1. 2007.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE