NAVIGACE
Vnitřní zateplení domu Stavba domu Vnitřní zateplení 

Vnitřní zateplení domu

Zateplení vnější

Je velice efektivní, levnější a má i další výhody. Vnější zateplení dokáže uspořit 30-50% nákladů na vytápění. Šetří konstrukci budovy, která není namáhána velkými teplotními výkyvy. Co ale dělat, pokud je budova historicky cenná a tyto úpravy na ní nejsou povoleny, nebo se zateplováním nesouhlasí sousedé?

Zateplení vnitřní

Je další možností, jak snížit náklady na vytápění. Zateplování se týká střechy, stropů a svislých stěn.

Vnitřní zateplování má několik úskalí. Zmenšuje vnitřní plochu místností. Pokud je izolace provedena nekvalitně, kondenzovaná voda způsobí růst plísní, čímž ohrožuje zdraví osob, bydlících v takovém objektu. Přesto je někdy vnitřní zateplení jedinou možností jak ztráty tepla eliminovat.

Střecha

Střechou nám uniká až 15% tepla, proto je její zateplení nesmírně důležité a efektivní. Používají se různé materiály, např. desky z minerální, či ovčí vlny, foukaná izolace minerální vlnou, celulózou, či speciálně upravenými papírovými kuličkami, v nabídce jsou i stříkané izolace polyuretanovou pěnou s uzavřenou buňkou. Izolační materiál lze pokládat nad krokve, s tím se ale musí počítat ještě před zahájením stavby, mezi krokve, nebo pod krokve. V závislosti na použitém materiálu, je nutno zamezit pronikání vlhkosti, čili použít difúzní fólii a parozábranu. Každý způsob zateplování má svou technologii, kterou je nutno při aplikaci zateplování dodržet, aby se nevytvořily tepelné mosty, jimiž by teplo nadále unikalo. Velmi důležité je kvalitní utěsnění kolem střešních prostupů, což jsou komínová tělesa, odvětrání kanalizace, nebo střešní okna.

Strop nad půdou

Nejvhodnější je použít foukanou izolaci minerální vlnou. Dostane se do každé škvíry, nevzniká žádný odpad. Další výhodou je zvuková izolace.

Na podlahu stropu se mohou položit izolační desky buď volně, nebo, mezi udělaný rošt, pokud tam potřebujete chodit. Na rošt musí přijít další podlaha.

vnitrni-zatepleni-domu-I
Zdroj: http://www.weatherwarm.ie | Vnitřní zateplení domu minerální vatou

Izolace stropu sklepa

Aby chlad z nevytápěného sklepa nepronikal do nadzemního patra, lze jej odizolovat. K tomu lze použít polystyrénové desky, které se nalepí na strop a upraví omítkou. Pokud má strop malou výšku, je nutno použít kvalitní polystyren s nejlepšími vlastnostmi, aby jeho tloušťka byla co nejmenší. Nebo se mohou použít desky z tvrdé polyuretanové pěny s laminovanou hliníkovou fólií.

Izolace vnitřních stěn

Pokud z nějakých důvodů nelze tepelně izolovat vnější plášť budovy, je vnitřní izolace jedinou možností. Nevýhoda vnitřního zateplení spočívá v kondenzaci vodních par, vzniku plísní. Přesto je vnitřní izolace výhodná tam, kde jsou místnosti používány občas a nejsou vytápěny trvale. Izolace se provádí nalepením speciálních desek na stěny, přičemž použité lepidlo musí mít nízký difúzní odpor. V místnostech se musí často větrat, aby byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu a relativní vlhkost vzduchu byla na požadované úrovni. Vnitřně izolované stavby mají nižší teplotu konstrukce, než stavby s vnější izolací. Jsou vystaveny vyšším teplotním změnám s možností promrzání.

Další možnost je použít na vnitřní stěny místností termoizolační omítku. Využívají se ke snížení tepelných ztrát v zimě a ochlazování místností v létě. Termoizolační nátěry mají protiplísňovou úpravu a tak se jimi mohou natírat nejen stěny, ale i stropy. Velké zlepšení tepelné izolace od nich neočekávejte.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE