NAVIGACE
Okna a dveře pro pasivní dům Stavba domu Vnitřní úpravy 

Okna a dveře pro pasivní dům

Jedním ze symbolů šetrného přístupu k bohatství naší planety se stal pasivní případně nízkoenergetický dům. Každý si pravděpodobně představí rodinný domek s mohutně izolovanými stěnami a s nepřetržitým nuceným větráním, dle potřeby chlazeným nebo přitápěným čtyřiadvacet hodin denně a po celý rok. Ne každý si ale uvědomí, jak významným prvkem pasivního domu jsou dveře a okna.

Přitom právě vnější dveře a okna musí u pasivních domů dobře a lépe plnit všechny obvyklé funkce, přísun světla, kontakt s okolím, tepelnou a povětrnostní izolaci, ale s okny se dnes také počítá jako s občasnými vedlejšími zdroji tepla. Z tohoto důvodu se dům začíná rodit jako pasivní nebo nízkoenergetický už v hlavě samotného architekta, který pro tento úkol přestává být pouhým odborným estétem a musí se už ve fázi skicování nového domu zabývat otázkami tepelných ztrát a zisků navrhovaných oken.

Gotické pravidlo, čím méně oken tím tepleji dnes už naštěstí neplatí. Prosklené plochy zhotovené z trojskel nebo z dvojitých dvojskel, s mezerami vyplněnými inertním plynem, s mikroskopickým pokovením a dalšími hi-tech vymoženostmi dnes izolují lépe než samotné okenní rámy a svými parametry se téměř vyrovnají izolačním vlastnostem zdí, proto v zásadě platí, čím větší okno (tím menší podíl rámu na celkové ploše) tím menší tepelné ztráty. V teplém období roku ale nastává opačný problém, zejména u oken obrácených k východu a hlavně k západu. Prosklená plocha téměř nebrání pronikání infračervených dlouhovlnných paprsků a interiér domu se nepřiměřeně prohřívá. Pro tato okna musíme volit vhodné stínící prvky, žaluzie, markýzy apod.

O střešních oknech nebudeme v návrhu pasivního domu raději vůbec uvažovat. Ideálně spojit funkci střechy s funkcemi okna se zatím žádnému výrobci zcela nepodařilo. Střešní okna jsou stále častými zdroji tepelných mostů a jejich zastínění v teplém slunečném období je velmi složité.

Okenní rámy se dnes běžně vyrábějí ze tří materiálů, z hliníku, plastu a ze dřeva. Hliníková okna raději vyloučíme úplně, jsou drahá, jejich výroba významně zatěžuje životní prostředí. Hliník je navíc výborný vodič tepla, to znamená, že rámy téměř neizolují. V případě vchodových dveří a rámů velkých prosklených ploch jsou však užitné vlastnosti hliníku zatím nenahraditelné.

Plastová okna, ve skutečnosti jde vždy o kombinaci kovu a plastu, skvěle těsní a jsou prakticky bezúdržbová. Pro pasivní dům však musíme volit okna s rámy vyplněnými tepelnou izolací a s trojitým těsněním.

Moderní dřevěná okna dnes už nemají s tradičním okenním rámem mnoho společného. Jsou nejen vzhledově příjemná a výborně izolují, ale díky novým technologiím už dnes dosahují podobné rozměrové stálosti jako plastová, jejich údržba je nenáročná a trvanlivost dokonce o mnoho vyšší. Jsou ovšem o něco dražší.

Stejně důležitá jako volba vhodných rozměrů, správné rozmístění a technologie výroby oken a vnějších dveří je i způsob jejich osazení do stavebních otvorů. Právě v této fázi stavby může vyjít veškerá snaha a vložené investice nazmar. Nechte si vždy od dodavatele předložit projekt osazení a raději jej konzultujte s nezávislým odborníkem a poté dbejte o jeho důsledné dodržení. Rám okna musí vždy v ploše široké několik centimetrů po celém obvodu přiléhat na tepelnou izolaci stěny. Naproti tomu, čím více je okno ve fasádě domu utopené, tím lépe udržuje teplo interiéru.

Vnitřní část obvodové stěny ovšem tvoří nosná konstrukce, vrstva izolace je vždy zvenku. Často proto osazujeme okna do nosné konstrukce, což je také technologicky jednodušší a problém tepelného mostu řešíme tím, že přetahujeme vnější tepelnou izolaci přes přední stranu okenního rámu. Plochu styku rámu s izolací musíme ochránit proti provlhnutí hydroizolační fólií zvenku a parotěsnou zábranou z vnitřní strany rámu.

Péče o tyto zdánlivé detaily může ještě dnes připadat některému staviteli jako přílišné puntičkářství, ale pro správnou funkci pasivního a nízkoenergetického domu jsou zcela zásadní.  Jejich vynechání nebo nedbalé provedení se může projevit až za několik měsíců nebo let, ale o to nepříjemněji.

 

Jak vybrat ta správná okna?

Pro výběr správného okna pro pasivní nebo nízkoenergetický dům je důležitý parametr tepelné prostupnosti Uw. K opláštění pasivního domu bylo normou stanoveno celkové U = 1,2  W/m2K, výzkumy prokázaly, že další zvyšování izolace už příliš nezlepšuje tepelnou pohodu interiéru, je také neúměrně finančně nákladné a přináší řadu technických problémů a estetických nedostatků. Aby se tedy okna nestala pověstným slabším článkem řetězu v opláštění domu, budeme volit okna s Uw = 1,2 pro nízkoenergetický a 8,0 nebo nižším pro pasivní dům. Parametr Uw udává výrobce a je povinen doložit jej příslušným certifikátem. Přesto snad právě v případě oken není namístě odevzdat se neznámým dodavatelům nabízejícím podezřele nízké ceny a je lepší dát přednost výrobcům, kteří ověřili své technologie dlouholetou praxí. I zde platí, že spokojený zákazník je tím nejlepším vysvědčením.

Ceny oken se řádově liší podle velikosti, provedení a funkce. Obecně lze říci že za důvěryhodná, ale nepředražená okna v provedení plast vydáme od 1 800,- do 11 000,-Kč a ve dřevě od 2 000,- do 17 500,-. Cena nezahrnuje instalaci apod.

Nejen správná teplota, ale i všechny ostatní vlastnosti atmosféry v interiéru pasivního domu jsou zajišťovány nuceným větráním. Správná vlhkost, zajištění čerstvosti vzduchu, odvádění CO2, prachu a formaldehydu z místností, to vše má příznivý vliv na zdraví obyvatel. Musíme se ale smířit s tím, že nebudeme okna v pasivním domě příliš často a nadlouho otevírat. Při otevřeném okně se stává nucené větrání nefunkčním, nemluvě o přitápění nebo chlazení. Doporučuje se volit pro některá okna rámy s pevným zasklením anebo kombinaci pevného zasklení s otevírací částí.

Toto rozhodnutí může vést k nemalým úsporám díky nižší pořizovací ceně oken, úsporám energie při provozu domu a nesporné vyšší trvanlivosti pevného okna.

 

Jak vybrat správné dveře?

Obvodové dveře, to znamená vchodové a balkonové nebo terasové dveře pasivního domu musejí splňovat podobná fyzikální kritéria jako okna. U vchodových dveří, které dle norem platných v ČR nikdy nevedou přímo do obytné místnosti můžeme z hodnoty tepelné prostupnosti Uw = 1,2 mírně slevit. Bezpečnostní funkce vchodových dveří ale přináší nové nároky na jejich materiálovou skladbu. Vchodové dveře jsou také více namáhané než všechna otevíratelná okna a dveře mezi místnostmi. Musíme tedy volit materiálovou skladbu, která zajistí dostatečnou tepelnou izolaci, izolaci proti hluku, ochranu proti vloupání a zároveň vysokou odolnost proti opotřebování.

Nezanedbatelný je samozřejmě také design venkovních dveří, které tvoří nedílnou součást fasády domu a při dobré volbě se mohou stát onou třešničkou na dortu celkového vzhledu. Výrobci dodávají vchodové dveře v trojím provedení, plastové, dřevěné a dělené kovové, zpravidla hliníkové dveře. Podíl prosklených ploch a typ zasklení se řídí estetickými požadavky a požadavky na kontakt s okolním prostorem u vchodu do domu.

Plastové dveře můžeme volit pro vchody s menší frekvencí průchodů. Jejich výhodou bývá sofistikovaná výroba, jednotlivé výrobky se od sebe budou méně lišit v kvalitě provedení než u dveří vyrobených ze dřeva a jsou také výrazně levnější. Sériová výroba s sebou ale nese snížení estetické hodnoty celku. Plastové dveře také mají nižší trvanlivost než dveře ze dřeva nebo z kovu, ale pořídíme je již od 6000,-Kč.

Dřevěné dveře dodají domu příjemný vzhled, klasický nebo moderní, můžeme dokonce zvolit i naprostý originál. Kamenem úrazu někdy bývá provedení. Účinky vlhkosti, teplotních rozdílů, mrazu, přímého slunce v kombinaci s namáháním se u špatně vyrobených dveří často projeví až po nějaké době užívání. Správná volba dodavatele je klíčová. Musíme si pečlivě ohlídat záruční podmínky, dobré reference a zkušenosti výrobce. Mějme též na paměti, že strojní velkovýroba v tomto oboru jednoznačně předčí kvalitu ruční práce. Za smrkové dveře zaplatíme podle provedení něco mezi 17 000,- a 40 000,-Kč, dubové nás mohou stát 30 000,- až 55 000,-.

Kovové, zpravidla hliníkové dělené dveře můžeme doporučit pro vchody s vysokou frekvencí průchodů. Užitné vlastnosti hliníku, jeho vysoká trvanlivost a mechanická odolnost, protipožární a bezpečnostní parametry jsou plasty nebo dřevem nenahraditelné. Také pokud si potrpíme na špičkový moderní design je pro nás hliník tou nejlepší volbou.

Správných tepelně izolačních vlastností se u kovových dveří dosahuje oddělením vnějšího a vnitřního opláštění termoizolační výplní.

Hliníkové dveře nás mohou přijít na 23 000,- až 70 000,-, v luxusním designovém provedení i více.

Hodí se opět připomenout, že správné osazení s dodržením všech náležitostí pro pasivní nebo nízkoenergetický dům je stejně důležité jako parametry dveří samotných.

 

Prosklené plochy a balkonové dveře

Komfortnější architektonické návrhy často pracují s množstvím prosklených ploch. Odlehčený vzhled a téměř neomezený optický kontakt s okolní scenérií spolu s možností vybudování zimní zahrady mohou dodat domu a jeho interiéru skutečně reprezentativní tvář. Bezpečnostní rámy v provedení plast nebo hliník je vhodné osadit bezpečnostními VSG skly. Z důvodu odborné složitosti velkoplošného zasklívání je nutné využít odborné poradenství a služby projektanta.

Balkonové dveře zpravidla navrhujeme tak, aby se co nejméně lišily od okolní prosklené plochy.

Kyvné balkonové dveře otevíráme vždy do interiéru, pokud bychom je otevírali ven, mohly by nám vlivem silnějšího větru způsobit vážný úraz. Otevírání dovnitř ale často ubírá obytné místnosti potřebný prostor. Proto jsou na našem trhu i moderními systémy sklopně anebo zdvižně posuvných dveří, které se otevírají podél prosklené stěny.

 

Žaluzie a jiné zastiňovací prvky

Pokud se rozhodneme pro rozsáhlejší použití prosklených ploch, ale i pro běžná okna obrácená k slunci musíme instalovat účinné a dostatečně variabilní zastínění. Prosklené plochy mohou ve slunečných zimních dnech výrazně přispět k prohřátí interiéru, naproti tomu v letním období mohou způsobit zvýšené nároky na chlazení, které je, jak známo, energeticky náročnější než vyhřívání.

Sebelepší stínění je ovšem málo účinné je-li instalováno zevnitř. Jen menší část tepelných paprsků, které projdou sklem do místnosti se vlivem tzv. skleníkového efektu odrazí opět ven. Skvělý tepelný štít tvoří venkovní žaluzie, ale jsou to drahé a poměrně komplikované mechanismy zranitelné námrazou a ostatními povětrnostními vlivy. Většinou také nemáme možnost instalovat je přímo do stěn a pak působí na fasádě domu jako esteticky rušivý prvek.

Vhodným kompromisem spojujícím snadnou ovladatelnost a konstrukční jednoduchost vnitřních žaluzií s jejich venkovním účinkem jsou žaluzie umístěné mezi skly oken.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE