NAVIGACE
Fotovoltaika Stavba domu Začínáme stavět 

Fotovoltaika

Občas potřebujeme k úklidu vysavač, zavolat někomu milému, vyprat, vyžehlit prádlo, atd. Vyhřát byt nám může teplo ze spalovaného dřeva, či uhlí, ale pokud si potřebujeme večer posvítit, bez elektřiny se dnes již neobejdeme. V Česku využíváme k výrobě elektřiny uhlí, atomovou energii, plyn, vodu, slunce a ve velmi malé míře vítr.

Sluneční záření

Sluneční energii začínáme využívat v posledních letech podstatně více, neboť patří k obnovitelným zdrojům. Je to tzv. zelená, čili ekologická energie.  Naše vláda ji začala podporovat a energii takto získanou odkupuje za vyšší ceny, které ale, bohužel, zaplatí konečný spotřebitel. Domácnostem stoupají ceny elektřiny každoročně o několik stokorun.

Sluneční energii využíváme mnoha způsoby: aktivním, pasivním, biologickým. Aktivní způsob je přeměnit sluneční záření na energii tepelnou, či elektrickou. Slunce nám svou energii poskytuje zdarma.

Sluneční kolektory

Solární kolektory využívají sluneční záření pro výrobu tepelné energie. Zachycují sluneční teplo, které lze použít pro ohřev vody, ohřívání bazénu, k přitápění, nebo naopak k chlazení. Využívání kolektorů je nejekologičtějším způsobem výroby. Existují různé typy termických slunečních kolektorů: kapalinové, vzduchové, ploché, selektivní, neselektivní, se samospádem, s nucenou cirkulací teplonosného média, kovové, plastové, skleněné, skříňové, či s nekrytým absorbérem. Účinnost se pohybuje v rozmezí 30- 70 % v závislosti na typu kolektoru a režimu osvícení.

Solární kolektory obsahují teplonosné médium, které je ohříváno slunečním zářením, cirkuluje mezi kolektorem a zásobníkem vody, kde svým teplem ohřívá vodu k dalšímu použití.

Fotovoltaické články

Francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel objevil fotovoltaický jev již v roce 1839. První fotovoltaický článek však byl sestrojen až v roce 1883. Fotovoltaické články přeměňují sluneční energii na elektrickou. Při jejich výrobě se používají různé technologie.

fotovoltaika-I
Zdroj: https://rogbc.wordpress.com | Fotovoltaické články

Technologie tlustých vrstev

Fotovoltaický článek je tvořen polovodičovou p-n diodou. Články se vyrábějí z plátků monokrystalického nebo polykrystalického křemíku. V současné době je tak vyrobena převážná většina fotovoltaických článků.

Technologie tenkých vrstev

Fotovoltaický článek má nosnou plochu např. ze skla, textilu a na této vrstvě jsou napařeny velmi tenké vrstvy amorfního nebo mikrokrystalického křemíku. Při této výrobě je použito mnohem méně materiálu. Články jsou proto levnější. Bohužel mají nižší účinnost a též životnost.

Nekřemíkové technologie

K přeměně slunečního záření na elektrickou energii se zde nepoužívá křemík, ale různé organické sloučeniny, polymery a podobně. Tyto technologie jsou zatím ve stádiu výzkumu.

Vlastní zdroj energie

Kdo by nechtěl mít svou vlastní maličkou elektrárnu na střeše svého domu? Fotovoltaické články vám vyrobí elektřinu a tu, kterou nespotřebujete, od vás odkoupí stát za výhodnou cenu.

Není to však jednoduché. Pořizovací cena není nikterak malá a potřebujete též mnoho povolení, než se ke své vlastní elektřině dostanete. Nejlepší řešení bude, pokud se svěříte specializované firmě, která se fotovoltaikou zabývá. Vyřídí všechna povolení, vybere nejvhodnější typ článků pro váš dům, jejich počet a nainstaluje je.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSPĚVKY

OKOMENTUJTE